Livsglädjen och det djupa allvaret

De stora så kallade existentiella frågorna har intresserat mig under lång tid. Vad är vårt ursprung, varför finns vi till, vad ger mening i livet? Hur skall man hantera den existentiella ensamhet som alla människor känner ibland, att man är ensam i vissa frågor trots familj och vänner?

I min forskning och i min vardag som cancerläkare har jag ofta kommit i kontakt med dessa frågor, på ett mycket påtagligt sätt. Ur dessa möten växte ett behov att skriva om de existentiella frågorna på ett enkelt och konkret sätt. De flesta böcker i området som jag själv läst är skrivna av filosofer och ofta svåra att komma igenom. Jag ville skriva en vardagsnära introduktion till frågor som rör existentiell kris och existentiellt välbefinnande.

Boken vänder sig till allmänheten, till personer som vill läsa mer om frågorna på ett lättillgängligt sätt. Även om döden och dödsångest behandlas ingående, handlar boken egentligen om livet. När vi inser att livet begränsas av döden, finns det desto större skäl att leva livet mera intensivt, att skilja på huvudsaker och bisaker, på bekanta och riktiga vänner. I texten utgår jag från ett stort antal personliga fallbeskrivningar för att tydliggöra frågorna.

Boken kan köpas till förmånligt pris via nätbokhandlare som till exempel Adlibris och Bokus

Recensionsurklipp:

"Cancerläkaren Peter Strang har skrivit en bok om livet som vi borde läsa..."
Medicinsk Access 2007 nr 7

"Livsglädje och det djupa allvaret rekomenderas till alla som arbetar med svårt sjuka patienter..."
Smärta nr 4, 2007

"En bok om sorg, hopp och förtröstan"
Karin Nässeldal i BROfästet 1/2008 (Bröstcancerföreningarnas riksorganisation)

"Boken handlar om tillvaron i stort..." "Jag kan verkligen rekommendera denna bok."
Lars Sundberg i "Kyrkans Tidning" 2007-12-20

"Peter Strang berättar personligt och utifrån sin erfarenhet som cancerläkare..." "Det finns en positiv grundton i boken."
Vårdfacket 4 jan 2008

"Betydligt mer av substans och filosofiska bråddjup i Livsglädjen och det djupa allvaret (NoK), där cancerläkaren Peter Strang läsvärt beskriver gränslandet mellan liv och död utifrån sin mångåriga läkarpraktik bland döende patienter.
Det är en klok och reflekterande bok av ett slag som gör att man gärna sträckläser den."
Björn Gustavsson i Dala-Demokraten 29 jan 2008

Boken handlar om de stora frågorna i livet. Vad är vårt ursprung, varför finns vi till, vad ger mening i livet, hur kan man hantera dödsångest?