Din Rubrik

Leva nära cancer vill ge den sjuke, närstående och personal praktisk information om

- misstänkta cancer symtom 

- undersökningar,

- behandlingsmöjligheter och biverkningar

- vardagslivet under cancerbehandlingen

- psykologiska reaktioner

- vad som händer om cancern sprider sig och vanliga symtomfrågor

 

Boken tar på ett lättfattligt sätt upp fakta om cancersjukdomar och behandlingsalternativ men också vanliga psykologiska reaktioner som kris, oro, ilska och maktlöshet.

Den ger också praktiska råd vid problem som smärta, matleda, illamående och håravfall. Känsliga frågor om vad man ska säga till barnen tas upp i ett separat kapitel.

I denna andra upplaga har boken reviderats. Nya avsnitt om bl.a. beröring och mjukmassage samt livskvalitet har tillkommit.

Boken vänder sig till patienter och närstående, men också till vänner och arbetskamrater som vill veta mer. Den lämpar sig väl inom olika former av vårdutbildningar samt till vårdpersonal som arbetar utifrån patientens och de närståendes perspektiv. Boken kan användas som uppslagsbok, men kan också läsas från pärm till pärm.

Boken kan beställas via nätbokhandel till exempel Adlibris eller Bokus

Kan nu köpas till specialpris,

endast 70 kr

(bokhandelspris: 197 kr)

BESTÄLL via kontaktsidan!