Palliativ medicin och vård (4e upplagan),

under redaktion av Peter Strang och Barbro Beck-Friis

Palliativ medicin (Beck-Friis och Strang, red.) kom ut i en första upplaga 1995 och var den första läroboken i palliativ medicin och palliativ vård i Sverige. Sedan dess har boken kommit ut i 3 omarbetade upplagor, senast 2005 (klicka här för länk).

Under 2012 kommer den fjärde reviderade och utökade version och den beräknas finnas i bokhandlarna i början av juni 2012. Boken har allt sedan första upplagan tydligt vänt sig till hela teamet - läkare, sjuksköterskor, paramedicinare, sjukhuskyrkan osv, men för att verkligen understryka att boken inte enbart har medicinska frågor i fokus utan alla aspekter på den palliativa vården, har vi i denna upplaga lagt till detta i titeln: boken heter därför Palliativ medicin och vård. 4e upplagan.

Peter Strang är huvudredaktör för denna version, tillsammans med Barbro Beck-Friis. Omslaget kan du se om du klickar här.

 

Förutom uppdateringar, finns här helt nyskrivna kapitel bl.a. om:

- "De allra äldsta i palliativ vård"

- "Ett palliativt förhållningssätt" (utgående från WHO definitionen)

- "Palliativ sedering"

- Sällskapsdjurets tröstande roll"

- Den ensamma patienten"

- "Munvård"

- "Taktil massage"

- "Akuta komplikationer i palliativ vård"

 

Varje kapitel inleds med en sammanfattande ruta med kapitlets "Huvudbudskap" som ger en snabb överblick över innehållet.

 

 

Boken finns hos bokhandlarna i slutet av juni 2012