Palliativ vård inom äldreomsorgen

Palliativ vård inom äldreomsorgen är den första boken som helhjärtat vänder sig till äldreomsorgens vårdnära personal: undersköterskor, sjukvårdsbiträden och hemtjänstpersonal. Den är också avsedd som kursbok på undersköterskeutbildningar.

 

Tidigare har palliativ vård mest handlat om cancerdiagnoser och om landstingets specialiserade palliativa vård. Ändå vet vi att en mycket stor del av den "långsamma döden" sker inom kommunens särskilda boenden, där undersköterskan har en central roll.

 

Att arbeta med ett palliativt synsätt inom äldrevården skiljer sig i flera avseenden från den traditionella palliativa vården, eftersom de äldre har särskilda behov och förutsättningar, inte minst med tanke på att en stor del av de äldre både har somatiska sjukdomar och lider av demens.

 

"Fyra hörnstenar". Boken tar på ett lättfattligt sätt upp den palliativa vårdens fyra "hörnstenar", dvs. arbetssätt, som handlar om 1) symtomkontroll i vid bemärkelse 2) kommunikationens och relationens betydelse 3) närstående stödet samt 4) teamarbetet.

 

"Fyra dimensioner". I punkten ovan nämns symtomkontroll "i vid bemärkelse", vilket innebär att det inte bara handlar om fysiska symtom såsom smärta, andnöd, förstoppning, illamående, utan även om psykiska symtom såsom sömnproblem, ångest, nedstämdhet, förvirring, sociala faktorer såsom boendefrågan, sociala förluster, närståendes roll och existentiella frågor såsom existentiell kris, känsla av meningslöshet, dödsångest.

 

Särskilda palliativa frågeställningar hos äldre. I boken tar vidare upp mer specifika frågor såsom palliativ vård för patienter med demens, de äldres ökade känslighet för läkemedel, men också hur man skapar livskvalitet trots hög ålder och flera sjukdomar.

 

Köpa boken? Bästa pris får du om du köper boken vid Adlibris.

 

Recensioner av boken

Kommunalarbetaren juni 2012.

Boken går att köpa här.