Omarbetad, utvidgad och moderniserad upplaga!

"CANCERRELATERAD SMÄRTA. Onkologiska och palliativa aspekter" utkom 2003 och var den första stora läroboken om smärta vid cancer för svenska förhållanden.

 

Sedan utgivningen har smärtforskningen gått framåt. Innehållet i den 1a upplagan "stämmer" fortfarande, men det har kommit en hel del ny kunskap som underlättar för förståelsen och valet av behandling och det finns nya preparat och behandlingsmöjligheter. Exempel på nya avsnitt är:

- nyheter om skelettmetastassmärta, som ofta har neuropatiska komponenter

- betydelsen av substanser såsom endotelin och NGF

- syrajonkanalers betydelse (TRPV1, ASIC-3 mfl.) för cancersmärtan

- glutamatreceptorerna AMPA och NMDA

- att starka opioider i lågdos (t.ex. morfin <30 mg/dygn) idag betraktas som "WHO steg 2" av EAPC (Eur Assoc of Palliative Care)

- omfattande avsnitt om metadon 

- nya behandlingsmöjligheter med tapentadol (Palexia) och Radium-223

- att förstoppning vid opioidbehandling inte enbart handlar om förstoppning utan också om en dysfunktion (OIBD), vilket innebär tonushöjning i gastrointestinalkanalen

- "okända" opioidbiverkningar såsom OIH (Opioid induced hyperalgesia), endokrina  biverkningar (hypogonadism) och immunologiska effekter

- utökad beskrivning om att smärtbehandling i livets slutskede INTE förkortar livet, tvärtom!

-

Dessa aspekter finns med i den nya upplaga som är under tryckning och kommer att finnas i bokhandeln och nätbokhandlar i mitten av augusti 2012.

Referenslistan är uppdaterad, med över 400 referenser. Vissa referenser handlar om klassiska studier och står därför kvar även om de har många år på nacken, medan de nyaste referenserna är från 2010-2012!

 

Utkommer i slutet av augusti 2012.