Leva nära cancer

Leva nära cancer vill ge närstående och den sjuke praktisk information om undersökningar, behandlingsmöjligheter, biverkningar, vardagslivet under cancerbehandlingen och vad som händer om cancern sprider sig. Boken tar på ett lättfattligt sätt upp fakta om cancersjukdomar och behandlingsalternativ men också vanliga psykologiska reaktioner som kris, oro, ilska och maktlöshet. Den ger också praktiska råd vid problem som smärta, matleda, illamående och håravfall. Känsliga frågor om vad man ska säga till barnen tas upp i ett separat kapitel.

I denna andra upplaga har boken reviderats. Nya avsnitt om bl.a. beröring och mjukmassage samt livskvalitet har tillkommit.

Boken vänder sig till patienter och närstående, men också till vänner och arbetskamrater som vill veta mer. Den lämpar sig väl inom olika former av vårdutbildningar samt till vårdpersonal som arbetar utifrån patientens och de närståendes perspektiv. Boken kan användas som uppslagsbok, men kan också läsas från pärm till pärm.

Boken kan beställas via nätbokhandel till exempel Adlibris eller Bokus

 

Boken förklarar allt från provtagningar, undersökningar, behandlingsmöjligheter och biverkningar till vardagsliv och svårigheter att prata med sina barn om cancerbeskedet.