Smärta och smärtbehandling

Smärta är ett vanligt och fortfarande underbehandlat symtom. Denna bok tar upp frågor som rör smärta i vid bemärkelse: smärtanalys, smärtfysiologi, problem vid speciella diagnoser, psykologiska aspekter och mycket annat. Boken är baserad på vetenskapliga data för att ge en god kunskap och förståelse och ger också användbara kliniska exempel genom patientfall som illustrerar de beskrivna problemen och behandlingarna.

Boken vänder sig till läkare och annan personal inom sjukvården: sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer med flera som kommer i kontakt med smärtpatienter. Den har även en given plats inom utbildningen av dessa grupper och är en värdefull fördjupnings- och uppslagsbok, eftersom de olika kapitlen kan läsas separat.

 

Denna första upplaga utkom 2003. Det finns nu en andra omarbetad upplaga, där Mads Werner och Ido Ledén är redaktörer. Den 2a upplagan utkom 2010.

Mads Werner och Peter Strang är redaktörer för Palliativ Medicin. 38 experter med olika yrkesbakgrund är medförfattare.