Palliativ medicin

Tillsammans med Barbro Beck-Friis är Peter Strang redaktör för boken Palliativ medicin. Ordet palliativ kommer från latinets pallium som betyder mantel och symboliserar den palliativa vårdens lindrande funktion, att svepa in den sjuke i en "mantel" av omsorger.

Boken Palliativ medicin kom ut första gången 1995. Den aktuella tredje upplagan kom ut hösten 2005. Den bygger på den palliativa vårdens fyra dimensioner:

 • den fysiska dimensionen (smärta och andra symtom)
 • den psykiska dimensionen (ångest, nedstämdhet mm)
 • den sociala dimensionen (bl.a. närståendestöd)
 • den existentiella/andliga dimensionen (frågor kring livets mening, ensamhet, dödsångest mm)

Bokens huvudavsnitt handlar om:

 • "Bota, lindra, trösta"
 • "Krisen, etiken och sorgen"
 • "Att ge besked - samtalskonst"
 • "Patienten och familjen"
 • "Palliativ vård vid andra tillstånd än cancer"
 • "Vårdformer"
 • "Symtomkontroll"
 • "Vårdteamet"
 • "Förhållningssätt och information"
 • "Palliativ vård och medicin: organisation"

Nya avsnitt i den tredje upplagan 2005 handlar bl.a. om önskan att påskynda döden och självmord, aptitlöshet, cancertrötthet (fatigue); klåda, demensanhörigas existentiella kris och arbetsterapeuternas roll i den palliativa vården.

Boken är skriven av representanter för olika yrkesgrupper och vänder sig till hela teamet: sjuksköterskan, läkaren, undersköterskan, arbetsterapeuten, sjukgymnasten, dietisten, sjukhusprästen osv.

 

Boken kommer i en 4e, omarbetad och utvidgad upplaga i slutet av juni 2012! 

Läs mer här!

Barbro Beck-Friis och Peter Strang är redaktörer för Palliativ Medicin. 41 experter med olika yrkesbakgrund är medförfattare.