NY LÄROBOK!

 

Lisa Sand och Peter Strang: "När döden bryter livet - om existentiell kris och coping i palliativ vård."

Utkom den 11 mars 2013!

 

 

 

Människor som blir obotligt sjuka upplever oftast en existentiell kris. Som personal i vården kan det då vara svårt att veta hur man bäst kan ge stöd åt dessa patienter.

 

När döden utmanar livet ger personal i palliativ vård den kompetens de behöver för att känna sig trygga i mötet med patienterna. Läsaren får kunskap om krisstöd och copingprocesser samt får tips på hur man kan hantera olika frågor som väcks, som t.ex. tankar och känslor inför döden, ensamheten och meningslösheten, samt råd om hur man bemöter starka känslor och reaktioner relaterade till dödsångest, existentiell ensamhet, skuldfrågor, förluster

 

Varje kapitel har även vårdreflektionsfrågor och självreflektionsfrågor.

 

Flera böcker. Du kan läsa om dem HÄR.