Peter Strangs palliativa nyhetsbrev!

Mitt nyhetsbrev kommer att komma ut cirka en gång per månad, oftast med ett tema. Målet är att skriva om praktiska tips, om nyheter och forskningsrön i kort och lättfattlig form.

 

Nyhetsbrevet skickas automatiskt via mail till de som vill ha det. Vill du få nästa nyhetsbrev via mail, skriv då ett meddelande på min kontaktsida.

 

16 mars 2017. Tema: Livskvalitet hos döende

21 februari 2017: Tema: Döden tydliggör livet

22 sept 2016: Tema Smärta hos äldre

 

9 sept 2015: Tema De multisjuka i palliativ vård

15 maj 2015: Tema ALS- en palliativ utmaning

25 mars 2015: Tema smärta 

1 febr 2015: TEMA KOL - mer än en lungsjukdom

1 dec 2014: TEMA: Existentiell ensamhet

22 okt 2014: TEMA: Depression i palliativ vård och mer om furosemid

28 aug 2014: TEMA: subkutan tillförsel av furosemid med pump vid hjärtsvikt

29 juli 2014: TEMA: Sommarnummer: Gemenskapens hälsoeffekter samt Skrivartävling.

26 maj 2014 TEMA: "Förvirringstillstånd i palliativ vård"

27 april 2014 TEMA: "Illamående i palliativ vård"

31 mars 2014 Tema "Aspekter på dödsångest"