Peter Strangs palliativa nyhetsbrev!

Mitt nyhetsbrev kommer att komma ut cirka en gång per månad, oftast med ett tema. Målet är att skriva om praktiska tips, om nyheter och forskningsrön i kort och lättfattlig form.

 

Nyhetsbrevet skickas automatiskt via mail till de som vill ha det. Vill du få nästa nyhetsbrev via mail, skriv då ett meddelande på min kontaktsida.

OBS - sedan 1 år tillbaka har nyhetsbrevet ett uppehåll, eftersom jag skriver ett palliativt Nyhetsbrev men olika typer av teman på PKC:s hemsida (Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län). Nyhetsbrevet/Kunskapsbrevet är kostnadsfritt - du kan gärna prenumerera på det här. Teman jag tagit upp är allt från smärta, dödsångest, livskvalitet, palliativa aspekter på KOL, ALS till frågor om anhörigstöd. 

 

16 mars 2017. Tema: Livskvalitet hos döende

21 februari 2017: Tema: Döden tydliggör livet

22 sept 2016: Tema Smärta hos äldre

 

9 sept 2015: Tema De multisjuka i palliativ vård

15 maj 2015: Tema ALS- en palliativ utmaning

25 mars 2015: Tema smärta 

1 febr 2015: TEMA KOL - mer än en lungsjukdom

1 dec 2014: TEMA: Existentiell ensamhet

22 okt 2014: TEMA: Depression i palliativ vård och mer om furosemid

28 aug 2014: TEMA: subkutan tillförsel av furosemid med pump vid hjärtsvikt

29 juli 2014: TEMA: Sommarnummer: Gemenskapens hälsoeffekter samt Skrivartävling.

26 maj 2014 TEMA: "Förvirringstillstånd i palliativ vård"

27 april 2014 TEMA: "Illamående i palliativ vård"

31 mars 2014 Tema "Aspekter på dödsångest"