Här kan du läsa om böcker jag är författare till och som är under tryckning, genom att klicka på titelnamnet på respektive underflik:

 

Att höra till - om ensamhet och gemenskap

(Natur & Kultur, utkom 21 november 2014)

Boken kan köpas på nätet t.ex. via Adlibris eller Bokus - eller beställas direkt via mig till bra pris och få den signerad (se fliken "Beställa signerade böcker" )

På Bokus kan du också provläsa boken  och få en bild av den!

 

 

 

Att höra till är en populärvetenskaplig bok som riktar sig till allmänheten, där fakta varvas med personliga tankar och fallbeskrivningar.

Min utgångspunkt har varit både att studera vårt eviga behov av gemenskap och vänskap och olika aspekter på ensamhet.

Boken har tre huvuddelar:

Del 1: En utvecklingsbiologisk del: För 100 000 år sedan när urmänniskan levde på savannen fanns många fysiska hot. Människans framgångsrecept blev samarbete och gemenskap: om man höll ihop klarade man hotet från rovdjuren och de personer som var bäst på gemenskap hade en överlevnadsfördel. Evolutionen har gynnat "pro-sociala gener".

Om man avlägsnade sig från gruppen var man bokstavligen i livsfara. Kroppen har därför utvecklat ett larmsystem som är kopplat till ensamhet: man blir stressad av ensamheten, orolig och till slut rädd och den ångesten har historiskt sett drivit individen tillbaka till gruppen.

Idag lever vi inte längre på savannen, men generna är oförändrade. Av den anledningen innebär ensamheten fortfarande stress och oro.

Del 2: Medicinska och psykologiska effekter. Att man kan bli nedstämd över ofrivillig ensamhet är inte så konstigt. Mer oväntat är att också minnesfunktionen påverkas. Äldre som lever i ensamhet har större risk för demensutveckling. Eftersom ensamheten skapar en stressreaktion med frisättning av stresshormoner, innebär ofrivillig ensamhet en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Del 3: Existentiell ensamhet. Även när man lever i välfungerande relationer med många vänner, så finns det tankar och situationer i livet som man aldrig kan dela med någon annan, fullt ut. Den känslan finns genom hela livet, från tonårens "ingen i hela världen vet hur jag har det", till ensamma upplevelsen att dö. Ingen kan lyfta bort den formen av existentiell ensamhet, men vänskap, kärlek och närvaro gör den möjlig att uthärda.

 

BAKSIDETEXT:

"Ofrivillig ensamhet är förenad med stress, oro och ångest. Påtvingad ensamhet förhöjer dessutom risken för hjärt-kärlsjukdom och nedstämdhet. Gemenskap, däremot, ökar statistiskt sett livslängden och har varit ett framgångsrecept för människan alltsedan vår tid på savannen.

Idag är samhället fokuserat på individen men våra gener som är gjorda för gemenskap är oförändrade. Hur påverkar det oss? Och hur hanterar människan den existentiella ensamheten – att man kan känna sig ensam innerst inne, trots familj och vänner? Dessa frågor närmar sig Peter Strang med ödmjukhet, respekt och stort kunnande."